logo Polskie Łucznictwo Terenowe 3D


System rejestracji i archiwizacji zawodów


Wyniki -> Rok 2010

2010-10-14 / 4MP 3D 2010 / JAWORZE Polska

2010-08-14 / PP 3D 2010 3RUNDA / TOSZEK
 Polska

2010-07-10 / PP 3D 2010 2RUNDA / POTACHY
 Polska

2010-05-08 / PP 3D 2010 1RUNDA / OLSZTYN
 Polska

Kalendarz zawodów

Ogłoszenia

Rejestracja

Regulaminy

Mapy

Ktargorie sprzetu według IFAA

Wyniki

Historia